مجلس با تشکیل کمیسیون ویژه مصون سازی کشور از تحریم‌ها مخالفت کرد

تهران-ایرنا-نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل کمیسیون ویژه مصون سازی کشور از تحریم ها مخالفت کردند.

منبع: ایرنا