ردپای اشتغال کاذب در ساخت‌وسازهای غیرمجاز همدان

همدان- ایرنا- ساخت‌وسازهای غیرمجاز به ویژه در اراضی و باغ‌های حریم و محدوده شهر همدان هراندازه که با تلاش مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری به حداقل رسیده اما همچنان با شگردهای جالب که زمینه‌ساز اشتغال کاذب نیز شده، پایدار مانده است.

منبع: ایرنا