داوری که در زمان VAR دست به دعا شد(عکس)

عکس ها و ویدئوی منتشر شده از یک کمک داور در رقابت های فوتبال مصر که در زمان وی ای آر از فرط استرس دعا می خواند در فضای مجازی وایرال شد است.

منبع: ورزش سه