مهلت ارسال آثار به کنگره ملی « شعر و ادب ایران بزرگداشت استاد شهریار» تمدید شد

تبریز - ایرنا - مهلت ارسال آثار به کنگره ملی «شعر و ادب ایران؛ بزرگداشت استاد سیدمحمد حسین شهریار» تا سی ام مهر ماه تمدید شد.

منبع: ایرنا