ببینید | آتش‌سوزی در بزرگترین تاسیسات تلویزیونی کالیفرنیا

فیلمی از آتش‌سوزی در بزرگترین تاسیسات تلویزیونی کالیفرنیا و برج‌های مخابراتی MT. Wilson را مشاهده می‌فرمایید. منبع: نسیم آنلاین

منبع: خبرآنلاین