بالاگرفتن تنش میان چین و آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل

ترامپ ویروس کرونا را

منبع: جام نیوز