پشت پرده موضع گیری اتحادیه عرب در قبال عادی سازی روابط

یک تحلیلگر سیاسی عراقی از پشت پرده موضع گیری اتحادیه عرب در قبال عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با دشمن صهیونیستی سخن گفت.

منبع: مهر