«جونگ چوگه»، یک کتابفروشی متفاوت در چین

همراه با توسعه سریع اجتماعی، ریتم زندگی ما نیز روز به روز سریع تر می شود و همزمان با توسعه فناوری، حالا ما ساعات زیادی را صرف نگاه کردن به صفحات الکترونیکی می کنیم.

منبع: خبرآنلاین