کاوه گوهرین خالق هایکوهای ایرانی

تهران-ایرنا- کاوه گوهرین نویسنده، شاعر و پژوهشگر ادبیات ایران به شمار می‌رود که با خلق آثاری مانند هایکوهای ایرانی، مجموعه اشعار خسرو گلسرخی و بی گزند از باد و باران به شهرت رسید.

منبع: ایرنا