بازدید رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از ایرنا

تهران - ایرنا - رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با حضور در ساختمان ایرنا، ضمن گفت‌و ‌گو با مدیرعامل این خبرگزاری از بخش‌های مختلف آن بازدید کرد.

منبع: ایرنا