جهان اسلام عادی‌سازی روابط حکام عرب با رژیم صهیونیستی را محکوم کند

دبیر کل سابق مجمع جهانی تقریب مذاهب: کشور‌های جهان اسلام باید در برابر عادی سازی روابط حکام عرب با رژیم صهیونیستی واکنش سخت نشان دهند.

منبع: جام نیوز