یک نویسنده: کرمان در حوزه ادبیات دفاع مقدس اثر شاخص ندارد

کرمان - ایرنا - نویسنده و پژوهشگر عرصه ادبیات دفاع مقدس با اشاره به نقش پر رنگ استان کرمان در دوران دفاع مقدس گفت: در حال حاضر کتاب یا اثری که در حوزه دفاع هشت ساله بتواند به عنوان شاخص چه به لحاظ محتوایی، نوشتاری و ادبیاتی در این استان با کتاب‌های سایر استان‌ها مقایسه شود،نداریم.

منبع: ایرنا