کشورهای مدیترانه سازمان گازی تاسیس کردند

یونان، ایتالیا، مصر، رژیم صهیونیستی و قبرس و اردن یک سازمان دائمی برای تقویت همکاری در خصوص گاز طبیعی در شرق مدیترانه تاسیس کردند.

منبع: ایسنا