ماشین شاستی بلند زانیار خسروی +عکس

زانیار خسروی عکسی از ماشینش در صفحه رسمی اینستاگرامش گذاشته است.

منبع: اقتصاد آنلاین