عربستان و وهابیت نقش بارزی در عادی سازی روابط ایفا کرده اند

وزیر کار سابق لبنان در واکنش به روی آوردن کشورهای عربی به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی گفت که عربستان و وهابیت نقش بارزی در عادی سازی روابط ایفا کرده اند.

منبع: مهر