جنگ تحمیلی؛فوتبال و این عکس قدیمی

حمله عراق به ایران، ملی پوشان فوتبال را هم تحت تاثیر خود قرار داد.

منبع: خبرآنلاین