خاک وطن،مانند گوشت تن به روایت ناصر حجازی/عکس

اسطوره فقید فوتبال ایران تعابیر جالبی از روزهای آغازین جنگ تحمیلی داشته است.

منبع: خبرآنلاین