تابش: سخنان رییس جمهوری در سازمان ملل عزتمندانه، قاطع و هوشمندانه بود

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، سخنان رییس‌جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل عزتمندانه، قاطع و هوشمندانه توصیف کرد و گفت: روحانی اعلام کرد که ایران در دام جنگ طلبان نخواهد افتاد و تن به مذاکره خفت بار نخواهد داد.

منبع: ایرنا