محمود عباس در مجمع عمومی سازمان ملل به نام ملت فلسطین سخنرانی می‌کند

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین سخنرانی مهمی در برابر مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۵ سپتامبر جاری از طریق ویدیو کنفرانس خواهد داشت.

منبع: ایسنا