مکرون: بحران کرونا بزرگترین شوک از زمان شکل گیری سازمان ملل است

لندن – ایرنا – رئیس جمهوری فرانسه هشدار داد که بحران کرونا بزرگترین شوک از زمان شکل گیری سازمان ملل در ۷۵ سال گذشت است.

منبع: ایرنا