خبرگزاری فارس - انتقاد رئیس جمهور تونس از ناتوانی سازمان ملل در احقاق حقوق ملت فلسطین

رئیس جمهور تونس در مراسم ویدئو کنفرانسی سالروز تاسیس سازمان ملل از ناتوانی سازمان ملل در احقاق حقوق ملت فلسطین انتقاد کرد.

منبع: فارس نیوز