فهرست کامل برندگان جوایز امی 2020: تاریخ سازی Schitt's Creek و Succession - روزیاتو

مراسم اهدای جوایز امی 2020 دیشب برگزار شد و در سالنی که مهمانان اندکی داشت زندایا با Euphoria وهمچنین Watchmen و Schitt's Creek و برندگان اصلی بودند.

منبع: دیجیاتو