۴۰ سال تجربه‌ی برنامه‌سازی دفاع مقدس نقد شد

نشست نقد و بررسی «چهل سال تجربه رسانه ملی در برنامه‌سازی دفاع مقدس» با حضور پیشکسوتان، دست‌اندرکاران کنونی و منتقدان رسانه‌ای برگزار و در جریان آن به فراز و فرودهای تولیدات رسانه‌ای در این حوزه پرداخته شد.

منبع: ایسنا