دبیرکل سازمان ملل هدف پایان همه جنگ‌ها ظرف ۱۰۰ روز را مطرح کرد

دبیرکل سازمان ملل از جامعه جهانی خواست هدف پایان دادن به درگیری‌های مسلحانه ظرف ۱۰۰ روز را به دلیل شیوع ویروس کرونا تعیین کند.

منبع: ایسنا