حضور فعال دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس

مشهد- ایرنا- دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نمایشگاه دستاوردهای هفت سال دفاع مقدس استان خراسان رضوی با ارائه توانمندی و قابلیت‌های خود حضور فعال دارد.

منبع: ایرنا