رییس جمهوری چین: پکن از نظام بین المللی با محوریت سازمان ملل حراست خواهد کرد

پکن-ایرنا- «شی جین پینگ» رییس جمهوری خلق چین در جریان گشایش مجمع عمومی سازمان ملل و در سخنرانی ویدیویی خود بار دیگر تاکید کرد که کشورش از نظام بین المللی با محوریت سازمان ملل حراست خواهد کرد.

منبع: ایرنا