افتتاح پروژه بومی‌سازی و ساخت شبیه‌ساز رانندگی دامپ تراک

از سوی یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان مرکز رشد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران شبیه ساز رانندگی ساخته و امروز طی مراسمی افتتاح شد.

منبع: ایسنا