جشنواره فیلم کوتاه "موج" کیش در تدارک برگزاری با رعایت پروتکل های بهداشتی

اعضای شورای سیاستگذاری چهارمین دوره جشنواره بین المللی فیلم «موج» کیش معرفی و محورهای اصلی این رویداد نیز در جلسه شورا مطرح شد.

منبع: ایسنا