ژاپن عضویت دائم در شورای امنیت سازمان ملل را خواهان است

ژاپن در پیامی که به اجلاس مجازی گرامیداشت هفتاد و پنجمین سالگرد سازمان ملل ارسال شده، تمایل خود به عضویت دائمی در شورای امنیت سازمان ملل تکرار کرد.

منبع: ایسنا