تلاش برای برابری نژادی در ادبیات کودکان

یک سازمان غیردولتی در آمریکا کتاب‌های کودک رایگان با شخصیت‌های اصلی سیاه‌پوست در اختیار کودکان قرار می‌دهد.

منبع: ایسنا