کیومرث پوراحمد: ارتقای سینمای کودک نیازمند اراده است

تهران- ایرنا- کیومرث پوراحمد گفت: در دهه ۶۰ و ۷۰ برای توسعه و گسترش سینمای کودک و نوجوان اراده وجود داشت و امروز باید تصمیمات درجهت ایجاد یک سینمای متفکر و درست باشد.

منبع: ایرنا