همایش مجازی رسانه‌های عربی و اسرائیلی در حمایت از عادی‌سازی

تعدادی از چهره‌های رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران کشورهای عربی در همایش مجازی عادی‌سازی با هدف بحث و بررسی نقش روزنامه‌نگاران در بهبود روابط میان کشورهای عربی و رژیم اشغالگر اسرائیل شرکت کردند.

منبع: ایسنا