چرا فعال‌سازی مکانیزم ماشه در بلندمدت به نفع آمریکا نیست؟

ریچارد نفیو معمار تحریم‌های ایران در دولت اوباما اخیرا در مقاله‌ای ادعا کرده است که مکانیزم ماشه فعال شده و تحریم‌های شورای امنیت بازخواهند گشت اما پیامدهایی این اقدام دولت ترامپ در بلندمدت به نفع آمریکا نخواهد بود.

منبع: اقتصاد آنلاین