پخش سخنرانی روحانی در سازمان ملل از شبکه خبر

سخنرانی روحانی در مجمع عمومی نیز امسال ساعت ۹ شب به وقت تهران از شبکه خبر پخش خواهد شد.

منبع: اقتصاد آنلاین