خبرگزاری فارس - صلح و سازش ۴۱ پرونده قصاص با پادرمیانی خادمین امام رضا(ع)

معاون قضایی رییس کل دادگستری خراسان رضوی، تشکیل شعب

منبع: فارس نیوز