خبرگزاری فارس - برگزاری جشنواره کشوری امر به معروف در علوم پزشکی همدان

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان از برگزاری جشنواره کشوری امر به معروف و نهی از منکر به میزبانی همدان خبر داد.

منبع: فارس نیوز