بازدید سرزده رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از واحدهای ثبتی سمنان

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اداره ثبت اسناد و املاک ثبت اسناد و املاک و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سمنان بازدید کرد.

منبع: ایسنا