ایمن‌سازی خطوط لوله خانگیران با توپک‌رانی هوشمند

۷۰ کیلومتر خطوط لوله اصلی زیرزمینی انتقال گاز ترش منطقه عملیاتی خانگیران با بهره‌گیری از نتایج عملیات توپک‌رانی هوشمند ایمن‌سازی شد.

منبع: شانا