خبرگزاری فارس - کاپیتان مس کرمان به ماشین سازی پیوست

تیم ماشین سازی مدافع جدید به خدمت گرفت.

منبع: فارس نیوز