پیامدهای فعالسازی مکانیزم ماشه از دیدگاه معمار تحریم‌های ایران در دولت اوباما

فارس نوشت: ریچارد نفیو معمار تحریم‌های ایران در دولت اوباما اخیرا در مقاله‌ای ادعا کرده است که مکانیزم ماشه فعال شده و تحریم‌های شورای امنیت بازخواهند گشت اما پیامدهایی این اقدام دولت ترامپ در بلندمدت…

منبع: خبرآنلاین