اورشلیم پست: قطر در مسیر عادی‌سازی کامل روابط با اسرائیل است

روزنامه اورشلیم پست مدعی شد که قطر در مسیر عادی‌سازی کامل روابط با اسرائیل است و دوحه اولین تایید کننده طرح معامله قرن خواهد بود.

منبع: ایسنا