امضای توافقنامه سازش با اعراب برای تل آویو امنیت نیاورده است

یک نویسنده صهیونیست اذعان کرد که امضای توافقنامه سازش با رژیم های عربی برای تل آویو امنیت نمی آورد.

منبع: مهر