«بازار جهانی سفر» هم مجازی شد

نمایشگاه چهل‌ساله لندن که به «بازار جهانی سفر» معروف است، تحت تاثیر ویروس عالمگیر کرونا، امسال به شکل مجازی برگزار می‌شود.

منبع: ایسنا