استخدام مهندس در رشته معماری با سابقه بلندمرتبه سازی در تهران

به تعدادی مهندس در رشته معماری با سابقه بلندمرتبه سازی و مسلط بر امور نظارت در تهران نیازمندیم.

منبع: اقتصاد آنلاین