تقدیر از ستاد مقابله با کرونای تهران در جشنواره شهید رجایی

در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی استان تهران از دکتر علیرضا زالی - فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران، برای کسب عنوان دستگاه برگزیده در محور مدیریت مبارزه با بیماری کرونا تقدیر شد.

منبع: ایسنا