طرح بهینه‌سازی پالایشگاه تهران در مرحله انتخاب پیمانکار داخلی قرار گرفت

مدیر عملیات پالایشگاه نفت تهران گفت: طرح بهینه‌سازی فرآیند، ارتقای کمّی و کیفی کل بنزین تولیدی پالایشگاه تهران به استاندارد یورو ۵ که سه زیر پروژه دارد، در آستانه انتخاب پیمانکار داخلی قرار گرفته است.

منبع: شانا