استاد دانشگاه شیراز: روزآمدی، کلیدواژه تحلیل شعر دفاع مقدس است

شیراز- ایرنا- استاد ادبیات دانشگاه شیراز، شاعر و پژوهشگر ادبیات دفاع مقدس بر آن است که روزآمدی شعر دفاع مقدس باید باعنوان کلیدواژه‌ای مهم در بررسی دهه‌ای یا سنواتی این نوع سروده‌ها مدنظر قرار گیرد و در معناشناسی و زیباشناسی آثاری که به تبع هشت سال جنگ تحمیلی پدید آمد، نقشی ویژه داشته باشد.

منبع: ایرنا