رهاسازی بچه ماهی در باخرز افزایش یافت

مشهد- ایرنا- امسال ۳۲ هزار و ۲۵ قطعه بچه ماهی گرم آبی در استخرهای پرورش ماهی باخرز در شرق استان خراسان رضوی رهاسازی شده که نسبت به سال گذشته یک و نیم برابر شده است.

منبع: ایرنا