میرزایی: دفاع مقدس را با هنر برای نسل‌های بعدی ماندگار کنیم

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان این که اگر بتوانیم ایثار و فداکارهای دوران دفاع مقدس را در قالب هنر به نمایش بگذاریم آن مهم ماندگار خواهد بود، تاکید کرد: با توجه به این مهم می توانیم در جهتی حرکت کنیم که ایثارگری و فداکاری دفاع مقدس برای نسل های بعدی ماندگار شود.

منبع: ایسنا