خبرگزاری فارس - اداره کل آموزش پرورش شهرستان‌های استان تهران حائز رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی شناخته شد

اداره کل آموزش پرورش شهرستان‌های استان تهران رتبه برگزیده جشنواره شهید رجایی در گروه آموزشی ، پرورشی و فرهنگی شد.

منبع: فارس نیوز